Vakkert par <3 Lakka blir stadig større, så enten er det masse valper eller annet som fyller opp der innesmiley

Chib var meget ivrig i sin kurtise